ข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด  : ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าผู้แจ้งข่าว : อบต.หาดขาม ประกาศเมื่อ :