ข่าว : การรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง

รายละเอียด  : วันที่27มีนาคม2562 วันแรกของการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ที่อาคารหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.ผู้แจ้งข่าว : เกษตรอำเภอกุยบุรี ประกาศเมื่อ :