ข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

รายละเอียด  : ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ โดยรับสมัครวันที่ 22-31 มกราคม พ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม ประกาศเมื่อ :