ข่าว : ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2563

รายละเอียด  : ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการผู้แจ้งข่าว : กองคลัง อบต.หาดขาม ประกาศเมื่อ :