messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ และรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
find_in_page ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ” “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview282
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยกลางนาแยกซ้าย หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview266
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยแฉล้ม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview258
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยหนองพลับ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview275
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยกลางนาแยกซ้าย หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview257

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ ก.พ.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ ต.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
ประกาศอบต.เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี (รอบเดือนเมษายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม