องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินงบประมาณเหลือจ่าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินจ่ายขาดสะสม) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file แผนการจัดหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน มีนาคม 57 - พฤษภาคม 57 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน ธันวาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน ตุลาคม 56 - พฤศจิกายน 56 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม