messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 39
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 59
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ ก.พ.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 100
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ ต.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 159
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 215
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 192
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 181
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 106
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินงบประมาณเหลือจ่าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 49
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินจ่ายขาดสะสม) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2560 | เปิดอ่าน : 183
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 189
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2558 | เปิดอ่าน : 184
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2558 | เปิดอ่าน : 194
แผนการจัดหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2557 | เปิดอ่าน : 189
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2557 | เปิดอ่าน : 191
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน มีนาคม 57 - พฤษภาคม 57 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2557 | เปิดอ่าน : 186
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน ธันวาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2557 | เปิดอ่าน : 196
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน ตุลาคม 56 - พฤศจิกายน 56 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2556 | เปิดอ่าน : 195
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2556 | เปิดอ่าน : 189
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม