องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
description รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ ก.พ.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ ต.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินงบประมาณเหลือจ่าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินจ่ายขาดสะสม) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file แผนการจัดหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน มีนาคม 57 - พฤษภาคม 57 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน ธันวาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน ตุลาคม 56 - พฤศจิกายน 56 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม