องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายบุญรอด เขียวเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
โทรศัพท์ : 087-976-7418
นายพิชิต มีศักดิ์
รองนายก อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 082-8660750
นายอนุทัย แพรเขียว
รองนายก อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 081-1922415
นายสมเกียรติ ชมแค
เลขานุการนายก อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 085-294-5030


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม