องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามเปิดรับลงทะเบียนลงทะเบียนลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของศัตรูพืช (มะพร้าว) สามารถรับแบบคำร้องและยื่นแบบคำร้องได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30น. ในวันและเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
find_in_page ประกาศคำขอจัดตั้งป่าชุมชนบ้านพุบอน พร้อมแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศคำขอจัดตั้งป่าชุมชนบ้านยางชุม พร้อมแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 25 รายการ เสื่อมสภาพ 6 รายการ โดยวิธีเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ใบสมัครสอบัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำขอจัดตั้งป่าชุมชนพร้อมแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566) ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คำขอจัดตั้งป่าชุมชนบ้านยางชุมเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
1 - 20 (ทั้งหมด 281 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม