องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำขอจัดตั้งป่าชุมชนบ้านยางชุมเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำขอจัดตั้งป่าชุมชนพร้อมแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page กำหนดระยะเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 ( มกราคม - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่บน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกะสัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
find_in_page ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
find_in_page ประกาศการแปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 20 (ทั้งหมด 260 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม