องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 ( มกราคม - มีนาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่บน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกะสัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซื่อ
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
find_in_page ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page ประกาศการแปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
find_in_page ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
find_in_page รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
find_in_page ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (****โดยจะมีหน่วยงานราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ****) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 244 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม