องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box กองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิภาพร วัฒนธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัชพล เขียวเพชร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเกรียงศักดิ์ เสือใหญ่
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายดนัย จุคำ
พนักงานขับรถยนต์กองช่าง
นายสุวรรณ สุุทธิกานนท์
คนงาน
นายไกรสรณ์ เดชเดชา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวราพงษ์ หาดี
คนงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม