องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.หาดขาม และ นายก อบต.หาดข [27 ตุลาคม 2564]
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [19 ตุลาคม 2564]
รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ [14 ตุลาคม 2564]
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีชาวกุยฯวางดอกไม้สีเหลือง บริเวณตอเอกไม้จันทน์หอม [13 ตุลาคม 2564]
วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม [11 ตุลาคม 2564]
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ปี ๒๕๖๔ (8 ภาพ) [28 กันยายน 2564]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (12 ภาพ) [21 มิถุนายน 2564]
ออกพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019บ้านผู้มีความเสี่ยงสูงในหมู่บ้านย่านซื่อ (8 ภาพ) [9 มิถุนายน 2564]
ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) โดยการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (16 ภาพ) [26 เมษายน 2564]
การปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (12 ภาพ) [23 เมษายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 131 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102