องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... [27 พฤษภาคม 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายพิชิต มีศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมพนักงานส่วนตำบล... [19 พฤษภาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ThaiD” กระทรวงมหาดไทยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ ThaiD” Thai Digital Identity หรือ “ไทยดี” เป็นการพัฒนามาจากระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)... [19 พฤษภาคม 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่บริการนำส่งน้ำให้กับชาวบ้านหมู่ที่6 บ้านยางชุมเหนือ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์... [19 พฤษภาคม 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดอุดมพลาราม (วัดไร่บน) ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี... [18 พฤษภาคม 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบให้นายพิชิต มีศักดิ์ และนายอนุทัย แพรเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายนิกร กลิ่นเกลี้ยงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม... [17 พฤษภาคม 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ซอยกำนันดม หมู่ที่ 2 บ้านไร่บน ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [16 พฤษภาคม 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายพิชิต มีศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายอนุทัย แพรเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมพนักงานส่วนตำบล... [16 พฤษภาคม 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่นำรถน้ำล้างฉีดทำความสะอาดในพื้นที่โรงเรียนยางชุมวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2566 [15 พฤษภาคม 2566]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าแนะนำเก็บตัวอย่างน้ำปะปาหมู่บ้านเพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบบปะปาหมู่บ้านในการพัฒนาคุณภาพระบบน้ำปะปาหมู่บ้านสะอาด (3C) ประจำปีงบประมาณ... [15 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 - 10 (ทั้งหมด 252 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม