messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายพิชิต มีศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน...[6 เมษายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม[3 เมษายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นำโดย นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ...[3 เมษายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น...[27 มีนาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ” “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชนตำบลหาดขาม ซึ่งมีกิจกรรมซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล โดยจะมีเจ้าหน้าที่...[26 มีนาคม 2567]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานส่วนตำบล...[26 มีนาคม 2567]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายพิชิต มีศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP...[21 มีนาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2567 นำโดย นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมคณะผู้บริหาร...[20 มีนาคม 2567]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่บริการนำส่งน้ำให้กับชาวบ้านหมู่ที่6 บ้านยางชุมเหนือ (วังเต็นท์) ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี...[19 มีนาคม 2567]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานส่วนตำบล...[19 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 - 10 (ทั้งหมด 466 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม