องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงสถานที่โรงพยาบาล/สถานพยาบาล... [22 กันยายน 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้วัดรวมไทย หมู่ที่7 บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [21 กันยายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม [21 กันยายน 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมคณะผู้บริหาร และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได้ประชุมมอบนโยบายพร้อมมอบชุดแต่งกายชุดปฏิบัติการอปพร.ให้กับอปพร.ประจำศูนย์อปพร.อบต.หาดขาม [20 กันยายน 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายพิชิต มีศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายอนุทัยแพรเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายสมเกียรติ ชมแค... [19 กันยายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม [15 กันยายน 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การส่งมอบขยะอันตรายชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์... [8 กันยายน 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่บริการเติมน้ำแท้งค์ปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหาดขาม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์... [4 กันยายน 2566]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้วัดรวมไทย หมู่ที่7 บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [31 สิงหาคม 2566]
วันที่ 28-4 กันยายน 2566 เวลา 8.30-16.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดำเนินการจัดโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม นำโดย นายบุญรอด เขียวเพชร... [28 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 - 10 (ทั้งหมด 363 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม