องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำงบประมาณปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑... [22 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี... [19 กันยายน 2565]
โครงการบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2565 [8 กันยายน 2565]
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2565 [2 กันยายน 2565]
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและหมอกควันภายในตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่ากุยบุรี - ห้วยยาง [29 สิงหาคม 2565]
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตำบลหาดขามประจำปีงบประมาณ 2565 [25 สิงหาคม 2565]
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมกับคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต.และพนักงาน อบต.หาดขาม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหาดขาม "หาดขามเกมส์" ระหว่างวันที่ 24-26... [24 สิงหาคม 2565]
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [22 สิงหาคม 2565]
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลหาดขามประจำปีงบประมาณ 2565 [19 สิงหาคม 2565]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลหาดขาม กิจกรรมการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหาดขามประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 [1 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 163 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม