องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวขนิษฐา แน่นแคว้น
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม