องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
folder งบทดลอง
insert_drive_file รายงานงบการเงิน งบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
description งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder งบรับ-จ่าย
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 132