องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
find_in_page ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563เพิ่มเติมฉบับที่2/2563 ของอบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่1/2563 ของอบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่2/2562 ของอบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่1/2562 ของอบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
description ประกาศอบต. เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file แผการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินงานปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปี 2553 (ส่วนที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม