องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder ตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในระยะยาว พ.ศ.2565-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศใช้กฎบัตร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำกฎบัตร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ทบทวนกฎบัตร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี พ.ศ.2564 - 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ทบทวนและขออนุมัติปรับปรุงกฎบัตร 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศการใช้กฎบัตร 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
photo แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
photo แผนตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี พ.ศ.2563 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม