องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder ตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในระยะยาว พ.ศ. 2566-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในระยะยาว พ.ศ.2565-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศใช้กฎบัตร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำกฎบัตร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ทบทวนกฎบัตร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี พ.ศ.2564 - 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ทบทวนและขออนุมัติปรับปรุงกฎบัตร 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศการใช้กฎบัตร 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
photo แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
photo แผนตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี พ.ศ.2563 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม