องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร ประำจปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file สมรรถนะ(Competency) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ปรับปรุงครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม