องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท้องถิ่นอำเภอกุยบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลหาดขาม ประธานอสม.11หมู่บ้านในตำบลหาดขาม ผอ.โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหาดขาม โดยมี นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอกุยบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม