องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
folder แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2552-2555) ส่วนที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2552-2555) ส่วนที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2552-2555) ส่วนที่ 3 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2552-2555) ส่วนที่ 4 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2552-2555) ส่วนที่ 5 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หาดขาม พ.ศ.2566-2570 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่3ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  

folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563เพิ่มเติมฉบับที่2/2563 ของอบต.หาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  

assistant_photo แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่ 1) grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร ประำจปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  

folder ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของอบต.หาดขาม grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file การเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 184