องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประชุมประจำเดือนพนักงานอบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจและประกาศมอบอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
photo วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file แผนพัฒนา 3 ปี (2556 - 2558) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file การขอใช้บัญชี ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศองค๋การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศ ผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฎิบัติเลปลี่ยนสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบทดลองและรายงานรับจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สถิติการคลังท้องถิ่น ปี 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
description ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
241 - 260 (ทั้งหมด 260 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม