messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การใช้คู่มือประชาชนตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
ประกาศรับสมัคร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผุ้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานนะการเงินประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
241 - 260 (ทั้งหมด 290 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม