องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
description คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การใช้คู่มือประชาชนตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศรับสมัคร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผุ้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานนะการเงินประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
161 - 180 (ทั้งหมด 209 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม