messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนดรูปแบบการจัดประขุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
ประกาศ อบต. เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
ประกาศ อบต. เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
การรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
การมอบอำนาจของนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
ประกาศมาตรการประหยัดไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
ประกาศอบต.เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
ประกาศอบต. เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
201 - 220 (ทั้งหมด 290 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม