องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ฐานข้อมูลคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาอนามัยวัยรุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
find_in_page รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ตลาดนัดชุมชนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีสัตว์ตายด้วยโรคระบาด ลัมปี สกิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.หาดขาม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ๑๒เดือน(กันยายน ๒๕๖๓-สิงหาคม๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.หาดขาม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบริการการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อในคนไทยกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ขอแจ้งปิดทำการในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งงแวดล้อม ปปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
81 - 100 (ทั้งหมด 272 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม