องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สถิติการให้บริการจัดเก็บภาษี ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file กิจกรรมการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รับสมัตรสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานดำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file เรื่อง : รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น แยกตามประเภทของภูมิปัญญาของถิ่น ตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
81 - 100 (ทั้งหมด 236 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม