องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
description ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศอบต. เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ประรจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
photo รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
description ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
description ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
description การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
photo คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
description ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.หาดขาม ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
photo คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
141 - 160 (ทั้งหมด 209 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม