messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 138
ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 132
ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนดรูปแบบการจัดประขุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 144
ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 143
ประกาศ อบต. เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 124
ประกาศ อบต. เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 152
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 149
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 126
การรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 123
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 144
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 115
การมอบอำนาจของนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 120
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 137
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 125
ประกาศมาตรการประหยัดไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 135
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 146
ประกาศอบต.เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 | เปิดอ่าน : 126
ประกาศอบต. เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 | เปิดอ่าน : 132
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | เปิดอ่าน : 134
221 - 240 (ทั้งหมด 311 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม