องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานนะการเงินประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปี 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
221 - 240 (ทั้งหมด 260 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม