องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
description ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.หาดขาม ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
photo คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
photo ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
photo คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
description คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การใช้คู่มือประชาชนตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศรับสมัคร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผุ้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
181 - 200 (ทั้งหมด 236 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม