องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file โครงการเครือข่ายใจป้องกันภัยไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file โครงการตรวจคัดกรองและสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลหาดขาม เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศเรื่องผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ กำหนดวันสอบคัดเลือก ขอบเขตเนื้อหา หลักสูตร และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file สถิติการให้บริการงานเบี้ยยังชีพ ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file สถิติการให้บริการจัดเก็บภาษี ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file กิจกรรมการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รับสมัตรสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานดำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
41 - 60 (ทั้งหมด 209 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม