องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศการแปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
find_in_page ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
find_in_page รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (****โดยจะมีหน่วยงานราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ****) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศขอบเขตเนื้อหาในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย " ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
find_in_page รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจ ณ จุดบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
41 - 60 (ทั้งหมด 281 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม